Ултразвуков автомобилен ароматизиран дифузьор

Ултразвуков автомобилен ароматизиран дифузьор

Ултразвуковото ароматизирано маслено дифузьор използва ултразвуково високочестотно трептене, за да разпръсне вода и етерично масло в ултра-фини частици и разпространява водната мъгла във въздуха през устройството за придвижване на въздуха, като по този начин постига целта за еднообразно подобряване на въздуха.